GMJ nábytek Vsetín

nábytek pro každého

On-line bitcoin casino se nejenže zobrazuje v češtině. Také zákaznická podpora si s vámi přes e-mail pohovoří česky. Se vklady se pojí následující limity: Bitcoin: 0,001 BTC až 1 BTC Bitcoin Cash: 0,001 BCH až 10 BCH Ethereum: 0,001 ETH až 10 ETH Litecoin: 0,01 LTC až 100 LTC Tether: 0,001 USDT až 4 000 USDT Doge Coin: 0,01 DOG až 2 500 000 DOG

  Při objednávce

  nad 5000 Kč

  tento měsíc

  DOPRAVA ZDARMA

Všeobecné obchodní podmínky společnosti

Všeobecné obchodní podmínky společnosti

Jaroslavy Šimarové

 

Sídlo: Zbrojovácká 1593, 755 01, Vsetín

Identifikační číslo: 60324317

DIČ: CZ6654291974

 

zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vsetín, č.j. (dále jenProdávající")

 

pro prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

www.gmjnabytek.cz

 


Kontaktní údaje Prodávajícího:

 

Adresa pro doručování:

Jaroslava Šimarová

Jasenická 292

755 01, Vsetín

(dále jenKontaktní adresa")

 

Adresa elektronické pošty:

info@gmjnabytek.cz (dále jenKontaktní email")

 

Telefon:

(+420) 603 178113 (dále jenKontaktní telefon")

 

 

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.gmjnabytek.cz

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele) a kupujícího (zákazníka).

 

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1.Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2.Po odeslání objednávky Vám bude obratem e-mailem potvrzeno její přijetí. Toto potvrzení je však pouze informativního charakteru a není akceptací (přijetím) Vašeho návrhu na uzavření kupní smlouvy. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.gmjnabytek.cz jsou závazné (Občanský zákoník 89/2012 Sb). Objednávku je možné stornovat maximálně do 24 hodin zasláním e-mailu na adresu: info@gmjnabytek.cz

3.Po následné kontrole objednávky budete kontaktováni e-mailem (popř. telefonicky) s podrobnými informacemi o dostupnosti zboží a termínem doručení. Zároveň Vám budou e-mailem zaslány údaje pro zaplacení (v případě zvolení platby bankovním převodem). Tímto okamžikem bude Vaše objednávka považována za závaznou.

4.Zboží z našeho e-shopu lze nakupovat několika způsoby:

Dobírkou (platba v hotovosti při převzetí zboží )

Bankovním převodem (platba předem)

6782070237/0100

Osobní odběr (platba v hotovosti při převzetí po předchozí vzájemné domluvě na firmě na adrese Zbrojovácká 1593 ,75501 Vsetín)

5.Prodejce si vyhrazuje právo požadovat po nakupujícím složení zálohy, pokud bude zboží upraveno na přání zákazníka.Děkujeme za pochopení.

6.Po vyexpedování zboží je nakupující o této skutečnosti informován e-mailem příp. telefonicky.

7.Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu potencionálního kupujícího objednat zboží. O tomto odmítnutí prodávající zašle informaci na e-mailovou adresu kupujícího, nebo mu toto sdělí písemně nebo telefonicky.

8.Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné) uvedené v závazné objednávce.

9.Cena za dopravu zboží zakoupeného v našem obchodě je přímo závislá na hodnotě zboží

0,00 kč-5000 kč......doprava 300 kč po celé ČR

5000 kč -300 000 kč.....doprava ZDARMA po celé ČR

UPOZORNĚNÍ:

Za některé zboží během dopravy zodpovídá přepravce, proto si obsah zásilky zkontrolujte prosím ihned po jejím převzetí. V případě poškození zboží toto okamžitě oznamte přepravci a nám ohlaste telefonicky, popř. e-mailem. 

10.Tolerance povolené odchylky rozměrů u výrobců zboží plus,mínus 5 cm

11.Obrázky uvedené u zboží mají ilustrativní charakter, skutečný vzhled produktů se může nepatrně lišit (vlivem technických důvodů, nastavením monitoru, použitím typu prohlížeče apod.)

12.Přijetím našich obchodních podmínek zákazník stvrzuje, že se seznámil se sekcí "údržba čalouněných a kožených souprav" v případě koupi sedací soupravy, nebo při koupi dřevěného,nebo imitaci dřevěného  nábytku v sekci " Jak pečovat o dřevěný nábytek" na levé části našich stránek. Zde se naši zákazníci dozvědí rady:

Jak správně udržovat a pečovat o sedací soupravu ,nebo jak správně udržovat dřevěný, nebo laminovaný nábytek. Tyto rady Vám pomůžou ve správném používání u nás zakoupených výrobků.

 

III. Odstoupení od kupní smlouvy

Jak postupovat, když zakoupené zboží pro vás není to pravé a chcete ho vrátit v zákonné 14denní lhůtě?

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na našem skladu.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů, pro rychlé vyřízení doporučujeme, aby vrácené zboží splňovalo následující podmínky:
- zboží je nepoužité
- zboží je nepoškozené
- zboží nebylo zákazníkem smontováno
- je zabalené nejlépe v původním obalu.

Při vrácení zboží Vás prosíme o přiložení dokladu o koupi zboží a důsledné zabalení zásilky, aby nemohlo dojít k poškození jejího obsahu.

Pokud bude zboží zasláno prodávajícímu na dobírku, zásilka nebude přijata. Náklady spojené s vrácením zboží nese výlučně kupující. Prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou částku ihned po obdržení vráceného zboží ,nejpozději do 14 dnů od vrácení zboží.

Se zbožím prosím zasílejte vždy také průvodní dopis, kde uvedete mimo jiné i číslo Vaší objednávky a číslo účtu na něž požadujete zaslat platbu za vrácené zboží.

Vrácení zboží ve lhůtě 14 dní bez udání důvodu má zákazník právo vždy, pokud kupuje věc přes internet. Vrátit bez udání důvodu lze nové zboží i zboží, které již nemá původní obal, bylo použito, opotřebováno či dokonce poničeno, pak si prodejce může vrácenou částku ponížit o opotřebení výrobku.

Výjimky:podle§ 1837 občanského zákoníku není možné mimo jiné vrátit zboží,které bylo upraveno podle přání spotřebitele, nebo pro jeho osobu, rozumí se tím vlasní výběr látky,dřeva,kůže.Nebo zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

Formulář: Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy ZDE

UPOZORNĚNÍ: Nepřevzetí zboží není odstoupení od kupní smlouvy. V tomto případě budeme vyžadovat úhradu vynaložených nákladů za dopravu.

 

IV. Reklamace

1.Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě. Pokud ano, pak je povinen dále zkontrolovat jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce (na místě sepsat reklamační protokol), tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.Kupující je povinen vykonat prohlídku zboží při jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží, už v době jeho převzetí.

2.Obdrží-li kupující nedopatřením vadné, poškozené nebo jiné než objednané zboží, má právo na jeho výměnu. Zjištěné vady oznamte prosím co nejdříve prodávajícímu, pro tyto účely, prosíme, vyplňte formulář Reklamační protokol, který naleznete na titulní straně e-shopu v levé části

Nebo e-mailem na adresu: info@gmjnabytek.cz, případně telefonicky.

3.Zboží zaslané k reklamaci doporučujeme aby splňovalo následující podmínky:
- vráceno v původním stavu, pokud možno včetně originálních obalů,
- zboží není jinak poškozeno,
- zásilka by měla být adekvátně zabezpečena pro přepravu,
- zboží by mělo být vráceno společně s originálem dokladu o koupi,
- zboží, nebylo smontováno (veškerý nábytek ).

4.Záruka je vztažena na veškeré zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s funkčností zboží, jeho užitnými a estetickými vlastnostmi. Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Záruční doba pro kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

Sedací soupravy :

Potahy spolu s dekou či jinými přikrývkami,mohou způsobovat zežmolkování látky,není předmětem reklamace

Poskakování na sedací soupravě,sezení na bocích a jejich následné promáčknutí,není předmětem reklamace

Působení tepla/krb/ nebo sluneční záření a tím následuje změna barvy látky či kůže ,není předmětem reklamace

Obarvené vlasy spolu s potem ,mohou vytvořit změnu barvy látky nebo i kůže,není předmětem reklamace

 

V. Dodací podmínky

1.Zboží je kupujícímu v České nebo Slovenské republice dodáváno na adresu uvedenou v objednávce ve lhůtě 2 až 10 týdnů v některých případech do 20 týdnů od přijetí objednávky, není-li v popisce daného produktu uvedeno jinak. Pokud se zboží zákazníkovi vyrábí takzvaně „na míru" (např. Jiné rozměry sedací soupravy než je uvedeno na typizované sedací soupravě), může být tato doba delší a kupující je na tuto skutečnost vždy upozorněn v popise produktu. Fakturu obdrží zákazník společně se zbožím, popř. e-mailem. Nebude-li možné v uvedených termínech zboží vyexpedovat, oznámí to prodávající kupujícímu na jeho e-mailovou adresu, písemně nebo telefonicky.

2.K distribuci zboží k zákazníkům v České a Slovenské republice využíváme služeb těchto přepravních společností: TOPTRANS, PPL, Česká pošta (společnost bude vybrána podle povahy zboží).

3.Zasílání a dovoz zboží mimo území České a Slovenské republiky je řešeno individuálně.

 

VI. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

1.Kupující - spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jeČeská obchodní inspekce(Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2;www.coi.cz)

 

VII. Ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn (dále jen „ZOOÚ“). Prodávající je registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 

Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že byl podle § 11 ZOOÚ v platném znění informován o těchto skutečnostech a podle § 5 ZOOÚ souhlasí s těmito skutečnostmi:

a. Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefonní číslo kupujícího (dále i jen „osobní údaje kupujícího“) v elektronické podobě.

b. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci prodávajícího nebo zpracovatel osobních údajů, se kterým má prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, podle § 6 ZOOÚ. Zpracovatel zabezpečuje ochranu osobních údajů kupujícího.

c. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány pro plnění smluvních povinností prodávajícího a pro marketingové účely prodávajícího.

d. Osobní údaje kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou smluvního zpracovatele osobních údajů z důvodu plnění smlouvy, a to podle toho která ze společností bude provádět dopravu zásilky kupujícímu.

e. Kupující jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním osobním údajům zpracovávaným prodávajícím a právo na jejich opravu.

f. Telefonní číslo a e-mail kupujícího budou uchovávány po dobu souhlasu kupujícího se zpracováváním těchto údajů.

Kupující jako subjekt údajů může prodávajícího požádat o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 ZOOÚ, a to pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Kupující může v této souvislosti požadovat, aby prodávající takto vzniklý stav odstranil. Nevyhoví-li prodávající takovému požadavku, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.

Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z této kupní smlouvy a pro marketingové účely prodávajícího.

 

VIII.Souhlas se zpracováním osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je firma Gmjnábytek Vsetín se sídlem  Zbrojovácká 1593 ,75501 Vsetín,IČ:60324317Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen „Nařízení“ – a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

 • Identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození)
 • Kontaktní údaje (e-mail, adresa, telefonní číslo)
 • Informace o nákupních zvyklostech

Účelem zpracování je poskytování elektronické služby na serveru www.gmjnabytek.cz který Vám umožní pohodlnější nakupování a správu objednávek na e-shopu gmjnabytek.cz a plnění závazku z kupní smlouvy v případě Vašeho nákupu na gmjnabytek.cz. Dalšími účely zpracování jsou zlepšení kvality poskytovaných služeb, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, účetní a daňové účely a plnění zákonných povinností.

Doba zpracování osobních údajů: V případě nákupu na gmjnabytek.cz máme povinnost Vaše osobní údaje dále uchovávat 5 let od skončení účetního období v rámci účetnictví a archivovat 10 let daňový doklad. V případě, že udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude Správce dále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu tří let od udělení souhlasu.

Dále bychom Vás chtěli informovat, že zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce. Gmjnábytek má tedy možnost zasílat Vám na e-mail, i bez Vašeho souhlasu, nabídky obdobného zboží a služeb, které jste na gmjnabytek.cz zakoupili. Zasílání těchto nabídek můžete kdykoli odmítnout, a to kliknutím na příslušný výslovný odkaz v nabídce. Zasílání těchto nabídek na poskytnutý e-mail můžete odmítnout také z Vašeho uživatelského účtu, nebo také pomocí kliknutí na odkaz přímo v patičce obdrženého e-mailu.

Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou

 • IT specialistů, zajišťujícím provoz webu gmjnabytek.cz, marketingové analýzy a e-mailing
 • dopravců v případě zaslání zboží
 • poskytovatelů platebních služeb

Kontaktní údaje Správce:

 • adresa: Vsetín75501,Zbrojovácká 1593
 • tel.: +420 603178113
 • e-mail: info@gmjnabytek.cz

V případě jakýchkoli dotazů v oblasti ochrany osobních údajů nás přímo kontaktujte na emailové adrese: jarka.simarova@seznam.cz

Osobní údaje budou zpracovávány podle jejich povahy manuálně a/nebo automatizovaně.

 

právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, tedy Vaše právo získat na základě Vaší žádosti informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud Vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a zároveň máte právo získat následující informace:
a) účely zpracování;
b) kategorie dotčených osobních údajů;
c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
d) plánovaná doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
e) existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
f) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud je Správce nezískal od Vás;
g) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás.

2) právo požadovat opravu svých osobních údajů, tedy právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají; dále máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

3) právo požadovat výmaz svých osobních údajů, tedy právo, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b) pokud odvoláte souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
c) vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení;
d) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje;
f) Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1. Nařízení,

4) právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tedy právo, aby Správce omezil zpracování Vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

a) pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost Vašich osobních údajů ověřit;
b) zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz Vašich osobních údajů a místo toho budete žádat o omezení použití Vašich osobních údajů;
c) pokud Správce již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody,

5) právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, tedy právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl/a Správci, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce bránil, a to v případě, že:

a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení; a
b) zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo Správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

6) právo vznést námitku, tedy právo, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:

- zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen, nebo
- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

Vznesete-li námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, Správce nebude Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

7) právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální web:https://www.uoou.cz.

Kontakty - GMJ NÁBYTEK

 

Jednatel:

Jaroslava Šimarová

Vsetín

755 01

 

Mob.: 603 178 113
Fax:  571 413 276
E-mail
: info@gmjnabytek.cz

 

IČ: 603 243 17

DIČ: CZ6654291974

Jsme plátci DPH

 

Obchodní servis - informace o stavu objednávky:

E-mail: info@gmjnabytek.cz

 

Dotazy a připomínky: 

E-mail: info@gmjnabytek.cz

 

 

Only by placing at home tilt and turn windows you will feel your home in a new and more technological way.
Tired of poor quality software for your work? Then Buy and Download Autodesk Civil 3D 2021 Online today and experience how convenient it is!
Leder du efter medicin til dit helbred? Så har mandligmagt.com det helt sikkert. Køb det i dag!
Do you need to download your favorite song? At mp3juice you can do it right now!
Уже сейчас заходите на сайт и найдите нечто интересное!

Napište nám

Pokud na nás máte jakýkoliv dotaz...